Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Tarihçe 

Mülkiyeti Manisa Valiliğine ait olan Hıdıroğlu Konağı olarak bilinen bina İl Genel Meclisinin 11.04.2013 tarih ve 88 sayılı kararıyla 25 yıllığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına tahsis edilmiştir. Tahsisin ardından Başkanlığımız mevcut bina içerisinde depo alanları, okuyucu salonları, sergi salonu ve idari birimlerin tefrişatını yaparak Haziran 2013 tarihi itibariyle Manisa Yazma Eser Kütüphanesi araştırmacılara hizmet vermeye başlamıştır.