Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Şahin GERGİN
Yazma Eser Kütüphane Müdürü


Yurdanur ÖZER
Kütüphaneci


Ali Hüseyin GERÇİN
Bilgisayar İşletmeni